Home version 2


Hvem er Algae Solutions?


En innovativ studentbedrift med store ambisjoner som er opptatt av fremtiden og klimautfordingene vi står ovenfor.


Vi legger stor vekt på fremtidige og holdbare tekniske løsninger som vil hjelpe oss å nå klimamålene som er satt.


Vårt prosjekt er både nyskapende, spennede og vil bringe fram en ny og bedre måte å rense Co2 fra utslippskilder som blant annet fabrikker og søppelbrenningsanlegg.


Alger inneholder energi de henter fra solen. Denne energien kan bli til biodrivstoff du, og jeg kan fylle rett på bilene våre.

Når bilene våre slipper ut Co2, har vi allerede fanget den Co2'en fra forrurensende fabrikrøyk.


Dette er bra for både oss og miljøet, som kommende generasjoner vil være takknemmelig for.

Vi blir flere og flere mennesker på jorden etterhvert som levestandarden øker.

Vårt marine fiskefòr kan sørge for at oppdretsfisken vår, begynner å spise marint fòr. Forsøk viser at fisken blir sunnere, både for oss å spise og for fisken selv.


Vi kan tilby et norskt kvalitetsprodukt, til en konkuransedyktig pris.

©2019 Algae Solutions


Algae Solutions SB


Hasbergs vei 36
3616 Kongsberg


Telefon: 46 81 03 42


magnus.kristensen@algaesolutions.no