Pilot 1.0

Vårt design baserer seg på eksisterende biologisk-teknologi, nemlig fotosyntese.

Vi kan hente 10g Kiselalger fra havet, stimulere til optimal vekst og etter noen dager har algene vokst til 900kg!

Det er denne, eksplosive veksten vi utnytter når vi stimulerer til optimal vekst hele tiden.


Algene trenger rundt 2700 tonn, ren Co2 for å holde denne optimale veksten. Denne Co2'en kan vi hente fra alle, landbasterte fabrikker som slipper ut Co2. 

Ved å samle algene i en, stor tank vil vi effektivisere dagens eksisterende design som ofte består av en rekke rør, som inneholder alge-holdig vann. Rørene er gjennomsiktige og på denne måten får algene sollyset de trenger. Vi skal bruke kunstig LED lys for å kunne gi algene akuratt den mengden lys de trenger for å foredle Co2'en som blir tilsatt.


Vår tank måler 18.7m i diameter og er hele 8m høy! Det blir en virkelig stor konstruksjon med tilhørende bygg for bearbeiding av algene.


Vi søker aktivt etter samarbeidspartnere for dette prosjektet, så hvis du tror din bedrift kan være aktuell for et samarbeid så ikke nøl med å ta kontakt!

©2019 Algae Solutions


Algae Solutions SB


Hasbergs vei 36
3616 Kongsberg


Telefon: 46 81 03 42


magnus.kristensen@algaesolutions.no